Tổng quan thị trường ngày 17.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC biến động, giảm mạnh và tạo râu ở vùng giá $28k3.
  • BTC hiện đã không còn giữ được vùng hỗ trợ $29k, đang giao dịch ở giá $28k5.
  • BTC.D cũng ở mức cao do nhiều altcoin giảm mạnh hơn BTC, tổng vốn hoá giảm xuống dưới mốc 1,200 tỷ USD.
  • Đa số altcoin đều đang giảm trung bình từ 8-15%, thị trường đỏ lửa.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RLB (-10.9%)
  • $BCH (-8.9%)
  • $SHIB (-8.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường biến động nên không xuất hiện mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật.

admin