Tổng quan thị trường ngày 16.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • Giá BTC đột ngột giảm mạnh về $29k, hiện đang giao dịch ở giá $29k1.
  • Dù vừa có 2 dự án được list Binance Launchpool nhưng thị trường không chút khởi sắc.
  • Đa số altcoin đều đang giảm theo BTC, BTC.D tăng mạnh trở lại.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $APE (-11.2%)
  • $LUNC (-10.3%)
  • $PEPE (-9.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường biến động -> không có mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật, ngoài $SEI và $CYBER mới listing thì còn số ít đồng low cap tăng

admin