Tổng quan thị trường ngày 18.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đã có cú dump mạnh hơn 8% xuống vùng support $25k, rút chân và tạo râu ở $25k1. Hiện đang ở giá $26k6.
  • Cú dump này đến từ thông tin chính là SpaceX của Elon Musk đã bán $BTC giá trị 373 triệu đô (dựa trên báo cáo của WSJ mặc dù chưa được xác nhận).
  • Hầu hết altcoin giảm mạnh, đa phần các altcoin vừa mới list đều tạo đáy mới.
  • Hơn 1 tỷ đô bị thanh lý trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $XRP (-14.4%)
  • $LTC (-12.9%)
  • $BCH (-12.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Fan token: $OG, $ATM, $ASR… (thường xuyên đi ngược với BTC)

admin