Tổng quan thị trường ngày 11.07

Tổng quan thị trường ngày 11.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,231 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 74.2 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 57 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC pump dump liên tục khi tăng và tạo râu ở $31k, hiện đang điều chỉnh và giao dịch ở giá $30k5.
 • Thị trường hồi phục nhẹ, một vài altcoin có mức tăng tốt.
 • Khác với mấy ngày trước, 24h qua có 77 triệu USD stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được nạp lên các sàn giao dịch.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $MINA (+15.5%)
 • $MATIC (+9.5%)
 • $KAVA (+7.7%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • ZK: $MINA, $MATIC
 • Polygon ecosystem: $QUICK, $MATIC
 • LayerZero ecosystem: $STG, $RDNT

📌 Trader thanh lý:

 • 68 triệu USD trong 24h qua.
 • 63% là lệnh Short.

admin