Tổng quan thị trường ngày 10.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,212 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 40.2 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 56 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đóng nến tuần trên $30k.
 • BTC nhiều ngày chỉ di chuyển sideway trong khung giá $29k5 – $31k5 (từ 22/06).
 • Altcoin khá yếu, phần lớn giảm.
 • 31 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FTM (-6.0%)
 • $NEAR (-5.6%)
 • $BSV (-5.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường không xuất hiện dòng tiền nào nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

 • 47 triệu USD trong 24h qua.
 • 71% là lệnh Long.

admin