Tổng quan thị trường ngày 24.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,240 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 29.1 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 55 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC chưa thoát khỏi vùng sideway, tăng lên giá $30k3 vào rạng sáng rồi quay về lại mức $29k9.
 • Vốn hoá thị trường giảm, volume giao dịch xuống thấp do vừa qua cuối tuần, BTC.D tiếp tục tăng trong 3 ngày vừa qua.
 • Tuần này sẽ có 1 số tin tức vĩ mô có thể gây biến động giá (https://t.me/HCCapital_Channel/11720).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FLEX (+44%)
 • $XTZ (+5.4%)
 • $THETA (+4.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Không xuất hiện mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

 • 46 triệu USD trong 24h qua.
 • 55% là lệnh Short.

admin