Tổng quan thị trường ngày 04.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,263 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 43 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 64 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC phá qua vùng cản $31k, vọt mạnh lên vùng giá 31k3.
 • Sắc xanh phủ khắp thị trường, các altcoin cũng tăng theo BTC.
 • Thị trường hưng phấn trở lại, khi các chỉ số thị trường đều tăng.
 • Có 169 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được đẩy lên các sàn giao dịch trong 24h giờ qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $PEPE (+15.5%)
 • $FIL (+12.4%)
 • $BIT (+10.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Lending: $QI, $MKR
 • LSD/ LSD-Fi: $FXS, $PENDLE
 • Coin cũ: $XVG, $FUN, $TROY, $DGB…

📌 Trader thanh lý:

 • 64 triệu USD trong 24h qua.
 • 61% là lệnh Short.

admin