Tổng quan thị trường ngày 03.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,247 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 33.8 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 62 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đóng nến tuần trên 30k, tiếp tục nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn.
 • BTC hiện đang giao dịch ở giá $30k6, sau khi retest xuống $30k1 tối qua.
 • BTC.D giảm suốt 3 ngày qua, các altcoin được dịp tăng mạnh.
 • Có 42.8 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được nạp lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $COMP (+30.5%)
 • $GRT (+12.5%)
 • $FLOW (+8.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Lending: $COMP, $RDNT, $AAVE
 • Layer1: $CELO, $FLOW

📌 Trader thanh lý:

 • 66 triệu USD trong 24h qua.
 • 54% là lệnh Short.

admin