Tổng quan thị trường ngày 05.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,250 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 34 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 61 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC sideway trong khung giá từ $30k – $31k3.
 • BTC.D cũng sideway ở mức 51%.
 • Phần lớn thị trường giảm cùng với BTC, cũng là pha điều chỉnh chung của thị trường sau đợt tăng trưởng từ đầu tháng 7.
 • 87 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $XEC (-12.0%)
 • $BSV (-8.1%)
 • $FLOW (-7.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • LSDfi: $ALCX, $PENDLE, $MAV
 • GameFi: $LOKA, $VOXEL
 • Coin cũ: $TROY, $MBL, $WAN…

📌 Trader thanh lý:

 • 52 triệu USD trong 24h qua.
 • 74% là lệnh Long.

admin