Tổng quan thị trường ngày 31.10

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway trong khung giá $34k $34k8 sau nhiều ngày tăng mạnh.
  • BTC khả năng cao sẽ đóng nến tháng là cây nến xanh lực mạnh.
  • BTC.D có dấu hiệu giảm qua vùng hỗ trợ, báo hiệu giảm năng giảm tiếp, kết hợp BTC sideway sẽ có lợi dành cho Altcoin.
  • Hơn 17 triệu đô bị rút ra (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RUNE (+12.4%)
  • $BTT (+11.5%)
    -$SOL (+9.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer1: $POLYX, $OSMO, $SOL, $ATOM…
  • Monitoring Tags: $ARK, $BOND, $LINA

admin