Tổng quan thị trường ngày 30.10

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC chốt hạ nến tuần ở mức $34k5, xác nhận break qua vùng kháng cự $30k trước đó
  • Cuối tuần volume giảm hơn thường ngày nhưng vẫn là rất cao, thể hiện sự hưng phấn quay trở lại thị trường.
  • Hơn 82 triệu đô stablecoin được nạp lên (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:)

  • $GALA (+19.3%)
    -$AXS (+16.0%)
  • $BTT (+11.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • GameFi: $SLP, $AXS, $GALA, $GMT, $SAND

admin