Tổng quan thị trường ngày 06.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đã lập ATH $69k (trên sàn Coinbase giá lên $69k3), sau đó nhanh chóng phản ứng và xuống $59k rồi rút râu.
  • Altcoin bị ảnh hưởng với cú điều chỉnh của BTC, đã giảm và tạo râu từ 20-30%.
  • Memecoin đang nhường vị trí tăng trưởng cho coin công nghệ sau chuỗi ngày tăng nóng.
  • Hơn 290 triệu đô được rút khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $STRK (+29.7%)
  • $OP (+13.0%)
  • $APT (+12.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 2: $STRK, $OP, $MANTA

admin