Tổng quan thị trường ngày 07.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC hiện đang sideway quanh vùng $66k, dòng tiền đã có dấu hiệu đổ sang altcoin.
  • Hầu hết altcoin đều đang hồi phục, nhiều altcoin mảng AI tăng mạnh => BTC.D giảm.
  • ETH outperform so với BTC, ETH/BTC liên tục tăng.
  • Hơn 10 triệu đô được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RBN ($AEVO) (+62.7%)
  • $FET (+51.3%)
  • $RNDR (+49.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • AI: $PHB, $FET, $AGIX
  • Metaverse: $VANRY, $PYR

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *