Tổng quan thị trường ngày 04.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đóng nến ngày dưới $26k sau một tuần biến động lên xuống dữ dội.
  • Cây nến tuần rút râu mạnh (nến Doji), cho thấy thị trường vẫn còn rất Bearish.
  • Market tiếp tục thử lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư khi các đồng có sự tăng trưởng phần lớn là shitcoin pump dump.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $XLM (+7.5%)
  • $BTT (+4.5%)
  • $CRO (+2.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • AI: $AGIX, $FET
  • Có liên quan đến DWF Labs: $AGLD, $PYR

admin