Tổng quan thị trường ngày 19.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC bất ngờ tăng lên kháng cự $27k4 rồi rút râu giảm xuống $26k7.
  • Cú tăng này có thể đến từ việc Citigroup ra mắt dịch vụ blockchain & mã hoá tiền gửi (https://allinstation.com/citigroup-day-manh-phat-trien-dich-vu-crypto/).
  • Thị trường hồi phục tốt, các altcoin xanh trở lại, tổng vốn hoá quay về mức 1,100 tỷ.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $XEC (+18.9%)
  • $LINK (+7.3%)
  • $KAS (+7.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Monitoring Tags: $MULTI, $ARK
  • BTC Ecosystem: $STX, $T
  • Rebranding: $MULTI, $EPX, $LEVER

admin