Tổng quan thị trường ngày 15.06

📊Market Stats

– Vốn hóa thị trường: 1,061 tỷ USD ⬇️

– Volume 24h: 38.5 tỷ USD ⬆️

– Chỉ số F&G: 41 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

– Thị trường biến động sau khi có tin tức ngưng tăng lãi suất của FED.

– Giá BTC giảm mạnh tạo râu ở $24k8, hiện đang giao dịch ở giá $25k.

– Hầu hết các altcoin đều giảm theo BTC, cú sập không mạnh bằng pha hôm mùng 10/6.

– Có 156 triệu USD Stablecoingần 500k ETH được rút ra khỏi các sàn giao dịch.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

– $CRV (-12.1%)

– $STX (-8.8%)

– $SUI (-8.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

Không xuất hiện dòng tiền nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

– 147 triệu USD trong 24h qua.

– 86% là lệnh Long.

admin