Tổng quan thị trường ngày 15.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC điều chỉnh xuống $68k5 trong đêm, đến sáng đã hồi phục lại nhưng chủ yếu là các memecoin, coin AI hoặc thuộc hst Solana.
  • Hệ sinh thái Solana tiếp tục tăng mạnh với nhiều token trong top gainer và sóng meme sôi nổi trên hệ, $SOL liên tục tìm đường về điểm cũ.
  • Hơn 120 triệu đô được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $WIF (+19.9%)
  • $NEAR (+13.1%)
  • $BONK (+11.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Solana Ecosystem: $WIF, $JUP
  • Meme: $WIF, $BONK, $PEPE

admin