Tổng quan thị trường ngày 14.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đã có cú điều chỉnh mạnh sau chuỗi ngày tăng, giảm từ $37k4 xuống vùng giá $36k3.
  • Nhiều altcoin nhanh chóng dump mạnh theo BTC, TOTAL3 đóng nến giảm mạnh sau chuỗi ngày xanh.
  • Hơn 213 triệu đô stablecoin bị rút (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) ra khỏi sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $KLAY (-15.6%)
  • $AVAX (-14.5%)
  • $CRO (-12.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $MEME, $FLOKI

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *