Tổng quan thị trường ngày 8.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway ở vùng giá $43k, hiện đang giao dịch ở giá $43k3.
  • BTC.D giảm, ETH/BTC tăng, dòng tiền đổ sang các altcoin, nhiều altcoin tăng mạnh trong khi BTC đi sideway.
  • Hơn 124 triệu đô Stablecoin được nạp lên (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $BONK (+31%)
  • $OP (+25.8%)
  • $WEMIX (+17.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Solana ecosystem: $JTO, $SOL
  • GameFi: $HIGH, $SLP
  • Layer 2: $OP, $ARB, $IMX
  • LSD/ LSD-Fi: $GNO, $LDO, $MAV

admin