Tổng quan thị trường ngày 8.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC có lúc giảm về $34k5 nhưng nhanh chóng trở lại vùng $35k3 vào rạng sáng nay.
  • BTC vẫn chưa điều chỉnh sâu sau đợt tăng giá mạnh gần đây.
  • Hơn 53 triệu đô stablecoin được nạp (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TWT (+10.1%)
  • $TON(+8.5%)
  • $KAS (+7.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Polkadot ecosystem : $MOVR, $GLMR
  • Seed tags: $ORDI, $PROS, $BADGE

admin