Tổng quan thị trường ngày 7.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway trong cụm nến khung ngày, vẫn đang nằm trong trendline tăng giá.
  • BTC hiện giao dịch ở giá $34k8 và vẫn chưa rõ xu hướng ngắn hạn sắp tới.
  • BTC.D vẫn tiếp tục giảm, altcoin (cụ thể là low cap) được bơm nhiều, có thể chơi trên lãi chứ không allin.
  • Hơn 23 triệu đô stablecoin bị rút ra (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TWT (+19.8%)
  • $WEMIX (+13.4%)
  • $GRT (+10.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Wallet: $TWT, $C98
  • Layer 1: $APT, $INJ, $ASTR, $OSMO…
  • Low cap: $YGG, $UFT, $UNFI…

admin