Tổng quan thị trường ngày 6.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tăng 2k giá chỉ trong 24h qua, gần chạm mốc $44k5.
  • Thị trường quay lại trạng thái tham lam cực độ khi BTC tăng mạnh nhưng vẫn chưa có nhịp điều chỉnh.
  • Một số Altcoin tăng mạnh theo BTC, còn lại market tăng đồng đều khiến BTC.D phá đỉnh 54% cũ.
  • Hơn 171 triệu USD Stablecoin được nạp lên (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TIA (+26.9%)
  • $ORDI (+25.5%)
  • $KCS (+15.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $MEME, $PEPE
  • DeFi bên BSC: $BAKE, $BURGER, $DODO
  • Layer 1: $AVAX, $KDA, $SEI

admin