Tổng quan thị trường ngày 6.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục đóng nến tuần xanh, với 3 cây nến tuần gần nhất liên tục xanh cho thấy BTC vẫn đang trong đà tăng tốt.
  • Nhiều altcoin có lực tăng rất tốt, thị trường hứng khởi trở lại, BTC.D trong đà chỉnh giảm.
  • TOTAL2 và TOTAL3 đều tăng nhờ sắc xanh của Altcoin => sự FOMO đang ngày càng cao (khả năng sẽ còn nhiều pha rũ hàng nữa)
  • Hơn 85 triệu đô stablecoin được nạp (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $NEO (+24.8%)
  • $CAKE (+21.3%)
  • $EGLD (+13.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • BNB Ecosystem: $XVS, $CAKE, $BAKE
  • Layer 1: $NEO, $NEAR, $FLOW
  • Metaverse: $TVK, $PYR, $HIGH

admin