Tổng quan thị trường ngày 5.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục tăng mạnh từ $40k lên $42k4 trong ngày hôm qua, hiện đang tạo vùng sideway quanh mốc $40k.
  • Altcoin đã tăng mạnh trở lại sau khi có nhịp điều chỉnh rút chân cùng với BTC.
  • Volume tăng mạnh khi BTC liên tục tìm đỉnh cao mới trong 2023.
  • BTC.D tìm lại đỉnh 54% (BTC tăng mạnh hơn so với Altcoin tăng -> BTC.D tăng)
  • Hơn 11 triệu USD Stablecoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $STX (+34.1%)
  • $ORDI (+27.4%)
  • $CFX (+23.2%)

admin