Tổng quan thị trường ngày 5.06

📊Market Stats

  • Vốn hóa thị trường: 1,189 tỷ USD 🔼
  • Volume 24h: 24.2 tỷ USD 🔽
  • Chỉ số F&G: 53 🔼

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC quay về giao dịch ở giá 27k sau khi giá tăng lên vùng kháng cực 27k4.
  • Thị trường khá ảm đạm vào 2 phiên cuối tuần với volume tụt giảm.
  • Chỉ số F&G tăng thể hiện tăng lý lạc quan của nhà đầu tư.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $LUNC (+21.7%)
  • $APE (+6.1%)
  • $SAND (+5.6%)

admin