Tổng quan thị trường ngày 30.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC hồi phục mạnh mẽ sau tin tức Grayscale thắng kiện SEC vào tối qua.
  • Trong 12h qua, BTC đã tăng mạnh từ $25k9 lên $27k4, rút râu ở mức $28k1.
  • Toàn bộ thị trường xanh trở lại khi BTC lấp xong gap CME, tâm lý trở lại mức “Trung hoà”.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $STX (+18.4%)
  • $BCH (+15.7%)
  • $XDC (+12.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • BTC Ecosystem: $STX, $BCH
  • Binance Launchpool: $CYBER, $SEI, $PENDLE

admin