Tổng quan thị trường ngày 30.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,213 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 66.3 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 56 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • Có thời điểm BTC vọt lên $30k8 nhưng không trụ được và đã rút râu xuống.
 • Các Altcoin có nhịp phục hồi khiến thị trường xanh hơn (TOTAL2 tăng trong ngày hôm qua).
 • Lượng stablecoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua chỉ là 22 triệu USD (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất trong top 100:

 • $BCH (+13.8%)
 • $SOL (+12.9%)
 • $BSV (+8.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Solana: $SRM, $SOL (nhờ $FTT liên tục pump)

📌 Trader thanh lý:

 • 61 triệu USD trong 24h qua.
 • 61% là lệnh Short.

admin