Tổng quan thị trường ngày 30.05

📊Market Stats

– Vốn hóa thị trường: 1,205 tỷ USD 🔽

– Volume 24h: 33.6 tỷ USD 🔽

– Chỉ số F&G: 51 🔽

📌 Diễn biến giá 24h:

– BTC điều chỉnh sau khi tăng mạnh lên $28k4.

– Hiện BTC đang được giao dịch ở giá $27k7.

– BTC.D giữ nhẹ ở mức 44.7% như ngày hôm qua.

– Các altcoin điều chỉnh theo giá BTC.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

– $OP (-8.8%)

– $RNDR (-6.5%)

– $CSPR (-6.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance: 

Thị trường điều chỉnh nên không có dòng tiền nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

– 49 triệu USD trong 24h qua.

– 72% là lệnh Long.

admin