Tổng quan thị trường ngày 3.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đang bị điều chỉnh sau khi tăng lên mức $35k9 gần $36k, có tăng phải có giảm 😀
  • Thị trường phủ sắc đỏ theo BTC, nhiều altcoin giảm mạnh.
  • Hơn 63 triệu đô bị rút ra (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $CFX (-14.4%)
  • $RLB (-14.3%)
    -$RNDR (-13.7%)
  • $PEPE (-12.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường điều chỉnh nên không xuất hiện mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật.

admin