Tổng quan thị trường ngày 3.10

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sau khi tăng lên vùng kháng cự $28k đã có dấu hiệu đảo chiều, giảm từ $28k5 xuống $27k5.
  • Gần như cả market phải điều chỉnh.
  • Hơn 113 triệu đô được nạp lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $APE (-7.7%)
    -$RUNE (-7.4%)
  • $FXS (-7.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • GameFi: $LOKA, $MC
  • BNB Chain Ecosystem: $BAKE, $CAKE

admin