Tổng quan thị trường ngày 29.11

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC quay trở lại test mốc $38k một lần nữa, tuy nhiên vẫn chưa vượt được cản.
  • Altcoin cũng hồi phục trở lại, nhiều altcoin tăng mạnh, BTC.D tăng vì BTC vẫn mạnh mẽ hơn Altcoin.
  • Hơn 99 triệu đô được nạp lên (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $LUNC (+17.6%)
  • $STX (+11.7%)
  • $TIA (+10.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Cosmos Ecosystem: $SEI, $TIA
  • AI: $MDT, $FET
  • Binance Launchpool: $SEI, $GAL

admin