Tổng quan thị trường ngày 29.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC hồi nhẹ từ $25k8 lên $26k1 do DXY giảm.
  • Đa phần altcoin cũng hồi nhẹ theo BTC, BTC.D giảm.
  • Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ có thông tin từ SEC phản hồi với các hồ sơ Bitcoin Spot ETF (https://t.me/HCCapital_Channel/12027?comment=3118034) của các công ty (hoặc có thể hoãn tiếp) -> Có thể gây biến động giá.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $CRV (+8.2%)
  • $XDC (+7.4%)
  • $RLB (+6.7%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • SocialFi/Binance Launchpool: $GAL, $CYBER
  • GameFi/Binance Launchpool: $ALICE, $HIGH

admin