Tổng quan thị trường ngày 29.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,203 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 37 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 54 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC điều chỉnh và tạo râu ở vùng $29k8 nhưng đã hồi phục, chưa đóng nến dưới $30k.
 • Thị trường phủ sắc đỏ, các altcoin giảm mạnh khi BTC chỉ giảm vài trăm giá.
 • Một vài altcoin đã tạo giá đáy mới.
 • Lượng stablecoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua là 113 triệu USD. (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master)📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:
 • $XRD (-26.1%)
 • $CFX (-9.8%)
 • $FLOW (-8.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Không xuất hiện mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật.
 • $FTT pump nhờ tin tức khôi phục “FTX 2.0” (https://allinstation.com/tin-tuc/ftx-day-manh-khoi-phuc-hoat-dong-gia-ftt-bat-tang.html).

📌 Trader thanh lý:

 • 113 triệu USD trong 24h qua.
 • 86% là lệnh Long.

admin