Tổng quan thị trường ngày 29.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục tạo ATH mới nhất ở $64k, chỉ cách mức ATH năm 2021 8%.
  • Ngay sau khi tạo ATH, BTC đã điều chỉnh về $59k8 sau đó hồi mạnh về $61k.
  • Khi BTC điều chỉnh giảm, phần lớn altcoin cũng giảm mạnh và rút râu, đa phần vẫn ở mức có lãi so với hôm trước.
  • Hơn 270 triệu đô được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $JASMY (+48.0%)
  • $BONK (+34.3%)
  • $AR (+32.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $BONK, $DOGE…
  • Solana Ecosystem: $RAY, $SOL…

admin