Tổng quan thị trường ngày 29.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • Market tạm thời điều chỉnh nhẹ sau 2 ngày cuối tuần tăng xanh.
  • BTC đóng nến tuần xanh, rút chân mạnh từ $38k5 lên lại vùng $42k.
  • Trong tuần này sẽ có tin lãi suất của FED, dự kiến thị trường sẽ có biến động.
  • Hơn 31 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $MANTA (-7.6%)
  • $HNT (-6.4%)
  • $CHZ (-6.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 1: $INJ, $AVAX
  • Avanlanche Ecosystem: $AVAX,$JOE

admin