Tổng quan thị trường ngày 28.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,221 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 40.2 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 62 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tăng nhẹ lên sát mức $31k rồi quay lại sideway trong vùng giá $30k4 – $30k6.
 • BTC.D vẫn không ngừng tăng.
 • Thị trường vẫn chưa có nhiều “câu chuyện” thật sự hấp dẫn để kéo dòng tiền về các mảnh ghép Altcoin nhất định (hôm nay listing $MAV – Binance Launchpool (https://allinstation.com/allin-wiki/coin-token/maverick-protocol-mav-la-gi.html) -> LSDFi (https://allinstation.com/kien-thuc/insights/lsdfi-la-gi.html)?).
 • 56 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) đã được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $XLM (+11.8%)
 • $KAS (+8.8%)
 • $WOO (+8.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Không xuất hiện mảng nào thu hút dòng tiền nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

 • 74 triệu USD trong 24h qua.
 • 53% là lệnh Long.

admin