Tổng quan thị trường ngày 28.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sau khi đạt ATH $57k5 đã có điều chỉnh nhẹ về lại vùng giá $56k8.
  • Giá Altcoin cũng bị ảnh hưởng khi BTC điều chỉnh, chỉ riêng một số Memecoin tăng mạnh.
  • Chỉ số F&G đang đạt mức cao nhất kể từ cuối 2021.
  • Hơn 220 triệu đô được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $PEPE (+56.3%)
  • $AR (+23.7%)
  • $GALA (+19.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $PEPE, $FLOKI, $MEME
  • GameFi: $GALA, $ALICE, $ILV

admin