Tổng quan thị trường ngày 27.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC điều chỉnh mạnh từ mốc $43k4 xuống mốc $41k6 giữa đêm qua.
  • Nến ngày sau đó ra rút lên trên khu vực $42k5.
  • Phần lớn các đồng Top và Mid cap điều chỉnh theo BTC, Top gainer vẫn bao gồm nhiều đồng Lowcap.
  • Hơn 235 triệu đô stablecoin được rút ra (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $MINA (+21.4%)
  • $CAKE (+19.4%)
  • $SEI (+19.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • BNB Chain Ecosystem: $BSW, $BAKE, $BURGER
  • Polygon Ecosystem: $QUICK, $POLYGON

admin