Tổng quan thị trường ngày 27.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,228 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 39.8 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 51 ➡️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • FED tăng lãi suất thêm 0.25%, đã có lúc BTC hồi nhẹ lên 29k6 nhung đã sụt giảm.
 • Altcoin có hồi phục nhưng chỉ một số altcoin hồi mạnh.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FLEX (+29.7%)
 • $XDC (+15.2%)
 • $SNX (+9.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Solana Ecosystem: $RAY, $SOL
 • Old DeFi: $COMP, $MKR
 • Lowcap: $AUCTION, $OGN

📌 Trader thanh lý:

 • 50 triệu USD trong 24h qua.
 • 61% là lệnh Short.

admin