Tổng quan thị trường ngày 27.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,218 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 40 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 59 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tiếp tục sideway trong biên giá $30k – $30k3.
 • Market chững lại, nhiều altcoin đang điều chỉnh => BTC.D cao và đang tăng chậm.
 • Lượng stablecoin rút ròng khỏi các sàn giao dịch không đáng kể, chỉ ở mức 5.6 triệu USD (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $BCH (+15%)
 • $INJ (+8.3%)
 • $ARB (+7.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Layer 1: $INJ, $NEAR
 • Arbitrum Ecosystem: $MAGIC, $ARB

📌 Trader thanh lý:

 • 85 triệu USD trong 24h qua.
 • 62% là lệnh Long.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *