Tổng quan thị trường ngày 27.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đạt new ATH vượt mốc $57k1 vòng 1 đêm.
  • Thị trường cực kỳ fomo, sắp xanh phủ khắp thị trường.
  • Chỉ số F&G đang ở mức tương tự khi BTC sát $50k.
  • Hơn 367 triệu đô stablecoin được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $THETA (+41.7%)
  • $STX (+23.8%)
  • $AKT (+17.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Bitcoin Ecosystem: $STX, $RIF
  • Meme: $FLOKI, $PEPE, $BONK

admin