Tổng quan thị trường ngày 26.12

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tiếp tục sideway ở giá $43k5, BTC.D giảm đều thể hiện rõ altcoin season đang diễn ra.
 • Không có sự điều chỉnh từ market vào ngày lễ Giáng sinh như nhiều người nghĩ.
 • Các dự án trước kia nhiều người chê thì tăng rất mạnh.
 • Hôm qua đã có $1B USDT được mint ra (https://t.me/HCCapital_Channel/13341), cả market kỳ vọng sẽ có nhịp tăng giá giống như các đợt mint trước đó.
 • Hơn 80 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $ORDI (+48%)
 • $SUI (+20.1%)
 • $SEI (+18.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • BRC20: $ORDI, $SATS
 • Layer 1: $SUI, $SEI, $KDA
 • GameFi: $PYR, $AXS, $GALA

admin