Tổng quan thị trường ngày 26.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,218 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 32.4 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 51 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC Sideway trong khung mới giá $29k – $29k3 trong khi chờ tin lãi suất rạng sáng mai.
 • Thị trường di chuyển khó đoán, không có trend hay narrative nào đủ lớn thu hút được dòng tiền quay trở lại.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $DOGE (+6.5%)
 • $MKR (+5.5%)
 • $COMP (+5.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Old DeFi: $COMP, $MKR

📌 Trader thanh lý:

 • 45 triệu USD trong 24h qua.
 • 50% là lệnh Long.

admin