Tổng quan thị trường ngày 26.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,218 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 37.1 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 55 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC sideway trong 2 ngày cuối tuần.
 • BTC đã có nến tuần đóng qua 30k.
 • BTC.D vẫn ở mức cao, các Altcoin điều chỉnh nhiều hơn so với BTC..
 • Chỉ có 46 triệu USD stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $AAVE (+17.1%)
 • $UNI (+12.7%)
 • $SNX (+10.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • DEFI: $COMP, $AAVE
 • DEX: $UNI, $CAKE, $QUICK

📌 Trader thanh lý:

 • 81 triệu USD trong 24h qua.
 • 62% là lệnh Long.

admin