Tổng quan thị trường ngày 26.05

📊Market Stats

– Vốn hóa thị trường: 1,156 tỷ USD ⬆️

– Volume 24h: 35.1 tỷ USD ⬇️

– Chỉ số F&G: 49 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

– BTC đang hồi phục nhẹ sau khi điều chỉnh xuống $25k8.

– BTC đang giao dịch ở giá $26k4.

– BTC.D vẫn sideway.

– Các altcoin hồi nhẹ theo BTC.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

– $CSPR (+6.1%)

– $PEPE (+5.6%)

– $RNDR (+5.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance: 

– China coin: $KEY, $PHB…

– AI: $AGIX, $FET

– GameFi: $MBOX, $VOXEL

📌 Trader thanh lý:

– 36 triệu USD trong 24h qua.

– 65% là lệnh Short.

admin