Tổng quan thị trường ngày 26.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tăng trở lại vùng giá $70k1, thị trường phủ đầy sắc xanh.
  • Altcoin tăng theo BTC, một số altcoin có câu chuyện lớn như RWA tăng mạnh.
  • Hơn 210 triệu đô được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $AR (+14.4%)
  • $ICP (+13.7%)
  • $SNX (+8.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • RWA: $POLYX, $TRU
  • LRT: $ALT, $ETHFI
  • GameFi: $YGG, $COMBO

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *