Tổng quan thị trường ngày 26.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway trong vùng giá $39k-$40k, theo khung tuần thì đang nằm trong xu hướng giảm.
  • Thị trường chỉ đang fomo một số đồng coin , đa phần là hàng mới list.
  • Hơn 60 triệu đô stablecoin được rút (https://app.nansen.ai/) khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $IOTA (+15.0%)
  • $CHZ (+8.1%)
  • $LDO (+5.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Fan Token: $LAZIO, $CHZ
  • LSD/ LSDfi: $LDO, $FIS

admin