Tổng quan thị trường ngày 25.10

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC điều chỉnh nhẹ sau khi tăng mạnh lên $35k2.
  • Thông tin khiến BTC tăng (https://allinstation.com/gia-bitcoin-bat-tang-sau-tin-ve-blackrock/) hôm qua cũng chính là thông tin làm BTC giảm nhẹ xuống $33k7, tuy nhiên đã hồi phục lại.
  • Hơn 302 triệu đô stablecoin được rút khỏi (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $MINA (+56.3%) (Nhờ tin list Upbit)
  • $CFX (+26.4%)
    -$LINK (+10.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 1: $MINA, $TOMO
    -AI: $FET, $AGIX

admin