Tổng quan thị trường ngày 25.05

📊Market Stats

– Vốn hóa thị trường: 1,138 tỷ USD ⬇️

– Volume 24h: 43.1 tỷ USD ⬆️

– Chỉ số F&G: 51 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

– BTC điều chỉnh và tạo râu ở $25k8, hiện đang được giao dịch ở giá $26k.

– BTC.D giảm nhẹ xuống 44.2% khi BTC dump.

– Hầu hết các altcoin đều bị điều chỉnh theo BTC.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

– $PEPE (-12.9%)

– $FTM (-11.3%)

– $KAVA (-9.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance: 

– China coin: $ARPA, $IRIS…

📌 Trader thanh lý:

– 158 triệu USD trong 24h qua.

– 85% là lệnh Long.

admin