Tổng quan thị trường ngày 25.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC hồi phục nhẹ, nến ngày đóng xanh trên $40k sau cú giảm xuống $38k ngày trước đó.
  • Một số altcoin tăng mạnh nhưng tổng vốn hoá và BTC.D chững lại -> dòng tiền luân chuyển tới những đồng coin hiệu suất cao hơn.
  • Hơn 146 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $MANTA (+21.9%)
  • $HNT (+18.8%)
  • $TAO (+15.7%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 2: $MANTA, $SKL
  • LSD/ LSDfi: $PENDLE, $FXS, $LDO

admin